رفتن به مطلب

مشکل در نمایش ندادن قسمتی از کدها


پست های پیشنهاد شده

با سلام مجدد خدمت دوستان عزیز

دوستان من یک پست تایپی ایجاد کردم در سایت به نام ویدیو بهمراه موضوعات و برچسب و ...

دقیقا به همون شکل یه پست تایپ دیگه واسه کلیپ های صوتی درست کردم اما این یکی متأسفانه قسمت موضوعات، برچسب رو نشون نمی ده ...

به نظرتون مشکل از کجا می تونه باشه ؟!

لینک به ارسال

برای نمایش برچسب ها و دسته بندی باید کدتون


'taxonomies' => array( 'post_tag', 'category')

رو داشته باشه

لینک به ارسال

من از این کد برای ویدیوها استفاده می کنم ...

که به درستی نشونش می ده ...


<?php
/**Videos**/
add_action( 'init', 'create_video' );
function create_video() {
$labels = array(
'name' => _x('ویدیوها', 'post type general name'),
'singular_name' => _x('ویدیوها', 'post type singular name'),
'add_new' => _x('افزودن ویدیو', 'سخن'),
'add_new_item' => __('افزودن ویدیو'),
'edit_item' => __('ویرایش ویدیو'),
'new_item' => __('ویدیوی جدید'),
'view_item' => __('نمایش ویدیو'),
'search_items' => __('جستجوی ویدیو'),
'not_found' => __('ویدیویی وجود ندارد'),
'not_found_in_trash' => __('ویدیویی در زباله دان موجود نیست'),
'parent_item_colon' => ''
);
$supports = array('title', 'editor','revisions', 'thumbnail');
register_post_type( 'video',
array(
'labels' => $labels,
'public' => true,
'supports' => $supports,
'menu_icon' => get_template_directory_uri() . "/images/icons/video.png",
)
);
}
?>
<?php
$labels = array(
'name' => 'دسته‌های ویدیو',
'singular_name' => 'دسته‌های ویدیو',
'search_items' => 'جستجوی دسته',
'popular_items' => 'بیشتر استفاده شده',
'all_items' => 'تمام دسته‌ها',
'parent_item' => 'مادر دسته',
'edit_item' => 'ویرایش دسته',
'update_item' => 'بروزرسانی دسته',
'add_new_item' => 'افزودن دسته جدید',
'new_item_name' => 'دسته جدید',
'separate_items_with_commas' => 'جداسازی دسته‌ها با کاما',
'add_or_remove_items' => 'افزودن یا حذف دسته',
'choose_from_most_used' => 'انتخاب از محبوبها'
);
$args = array(
'label' => 'دسته‌',
'labels' => $labels,
'public' => true,
'hierarchical' => true,
'show_ui' => true,
'show_in_nav_menus' => true,
'args' => array( 'orderby' => 'term_order' ),
'rewrite' => array( 'slug' => 'lncat', 'with_front' => true ),
'query_var' => true
);
register_taxonomy( 'incat', 'video', $args );
?>
<?php
$labels = array(
'name' => 'برچسب ها',
'singular_name' => 'برچسب‌ها',
'search_items' => 'جستجوی برچسب',
'popular_items' => 'بیشتر استفاده شده',
'parent_item' => 'مادر برچسب',
'edit_item' => 'ویرایش برچسب',
'update_item' => 'بروزرسانی برچسب',
'add_new_item' => 'افزودن برچسب جدید',
'new_item_name' => 'برچسب جدید',
'separate_items_with_commas' => 'جداسازی برچسب‌ها با کاما',
'add_or_remove_items' => 'افزودن یا حذف برچسب',
'choose_from_most_used' => 'انتخاب از محبوبها'
);
$args = array(
'label' => 'برچسب',
'labels' => $labels,
'public' => false,
'hierarchical' => false,
'show_ui' => true,
'show_in_nav_menus' => false,
'args' => array( 'orderby' => 'term_order' ),
'rewrite' => array( 'slug' => 'lntag', 'with_front' => true ),
'query_var' => true
);
register_taxonomy( 'intag', 'video', $args );
?>

اما وقتی از همین کد برای آئودیو استفاده می کنم دسته بندی و برچسب رو نشون نمی ده ...

لینک به ارسال

بله این کد رو وقتی در Function می ذارم در مدیریت گزینه ویدیو با دسته بندی ها و برچسب هاش اضافه میشه بعنوان یک پست تایپ ...

اما وقتی این کد رو برای Audio استفاده می کنم فقط 2گزینه اول که کلیپ های صوتی، افزودن کلیپ هست رو نشون نمی ده در صورتی که کدهاش با ویدیو یکی هست ...

لینک به ارسال

شما در پست تایپ ویدئو لیبل دارید که تعریف مشخص شده ای دارد ولی دسته بندی و برچسب نیست

خاصیت آنها را دارد و مانند آنها انتخاب می شود ولی تعریفش شخصی است

اگر می خواهید همین را به پست تایپ دیگری هم منتقل کنید نام


$labels

را که دوبار در کدهای بالا تکرار شده تغییر دهید مثلا


'labels' => $labels1,
'public' => true,
'supports' => $supports,
'menu_icon' => get_template_directory_uri() . "/images/icons/video.png",
)
);
}
?>
<?php
$labels1 = array(

و


register_taxonomy( 'incat', 'video', $args );

را به


register_taxonomy( 'incat', 'mp3', $args );

که mp3 نام پست تایپ صوتی شما باید باشد

و همین عمل دذر مورد تگ ها

لینک به ارسال

ممنون ولی وقتی به این شکل تغییر میدم ، عنوان ها عوض میشه خود به خود و به "نوشته ها" تبدیل میشه همچنین دسته بندی و برچسب هم اضافه نمیشه ...

لینک به ارسال

خوب کدهارو پاک کردم دوباره نوشتم کوتاه تر و درست شد :)


<?php
add_action('init', 'gallery_register_post_type');

function gallery_register_post_type() {
register_post_type('gallery', array(
'labels' => array(
'name' => 'گالری عکس',
'singular_name' => 'گالری عکس',
'add_new' => 'افزودن عکس',
'edit_item' => 'ویرایش عکس',
'new_item' => 'عکس جدید',
'view_item' => 'نمایش عکس',
'search_items' => 'جستجوی عکس',
'not_found' => 'هیچ عکسی یافت نشد',
'not_found_in_trash' => 'هیچ عکسی در زباله یافت نشد'
),
'public' => true,
'supports' => array(
'title',
'menu_icon' => get_template_directory_uri() . "/images/icons/gallery.png",
'excerpt'
),
'taxonomies' => array('category', 'post_tag') // this is IMPORTANT
));
}
?>

لینک به ارسال

البته استفاده از این مورد هم با اینکه باعث میشه دسته بندی و برچسب ها رو به پست تایپ اضافه کنه ... اما برچسب ها و دسته بندی کلی رو اضافه می کنه

یعنی اگر یک دسته در دسته بندی ویدیو ایجاد کنم، در دسته بندی صوتی هم اضافه میشه ... :(

من می خوام بصورت اختصاصی برای هر پست تایپ این عمل انجام بشه ...

ویرایش شده توسط themefarsi
لینک به ارسال

برای داشتن تکسونامی مجزا باید ریجستریش کنید یعنی حداقل


register_taxonomy( 'incat', 'video' );

کد باتید وجود داشته باشه ما بقی تعاریف را در صورت نیاز می تونید بگذارید یا نگذارید

لینک به ارسال

ممنون مشکل همینجاست ...

پست اول رو دوباره ببینید من اینکار رو انجام میدم دسته بندی و برچسب اختصاصی هم میاره اما به شرطی که یک پست تایپ باشه ...

اما دو پست تایپ میشه فقط دسته بندی و برچسب آخرین پست تایپ رو نشون میده ...

یعنی اگر منوی ما به این شکل باشه

کلیپ صوتی

کلیپ تصویری

* گالری عکس

در صورتیکه کد رو برای همه نوشتیم و باید نشون بده، اما فقط دسته بندی و برچسب رو برای آخرین پست تایپ یعنی گالری عکس نشون میده.

و اگر گالری عکس رو حذف کنیم دسته بندی و برچسب به کلیپ تصویری منتقل میشه که این باعث تعجب بنده شده ...

لینک به ارسال

دوست عزیز اشتباه از طرف شماست شما اگر از نامهای یکسان برای تاکسونامی های ساخته شده استفاده نکنید می تونید ده ها تاکسونامی بسازید و هر چند تاش را که خواستید به هر پست تایپی که خواستید نسبت دهید اصلا نیازی نیست تاکسونامی را با پست تایپ ادغام کنید

ابتدا تاکسونامی های دلخواه را بسازید و اونوقت در


taxonomies' => array('category', 'post_tag')

هر پست تایپ اسمشون را قرار دهید

لینک به ارسال

این درسته


<?php
// Register Custom Taxonomy
function video_cat() {
$labels = array(
'name' => 'دسته بندی ویدیو',
'singular_name' => 'videocat',
'menu_name' => 'دسته بندی ویدیو',
'all_items' => 'همه دسته ها',
'parent_item' => 'مادر دسته بندی',
'parent_item_colon' => 'Parent Genre:',
'new_item_name' => 'دسته بندی جدید',
'add_new_item' => 'افزودن دسته بندی',
'edit_item' => 'ویرایش دسته بندی',
'update_item' => 'بروزرسانی دسته بندی',
'separate_items_with_commas' => 'آیتم های را توسط کاما جدا کنید',
'search_items' => 'جستجوی ویدیو',
'add_or_remove_items' => 'افزودن یا حذف ویدیو',
'choose_from_most_used' => 'استفاده از ویدیوهای استفاده شده',
);
$rewrite = array(
'slug' => 'video',
'with_front' => true,
'hierarchical' => true,
);
$capabilities = array(
'manage_terms' => 'manage_categories',
'edit_terms' => 'manage_categories',
'delete_terms' => 'manage_categories',
'assign_terms' => 'edit_posts',
);
$args = array(
'labels' => $labels,
'hierarchical' => true,
'public' => true,
'show_ui' => true,
'show_admin_column' => true,
'show_in_nav_menus' => true,
'show_tagcloud' => true,
'query_var' => 'video',
'rewrite' => $rewrite,
'capabilities' => $capabilities,
);
register_taxonomy( 'دسته بندی ویدیو', 'video', $args );
}
// Hook into the 'init' action
add_action( 'init', 'video_cat', 0 );
?>

این دسته بندی ویدیو رو اضافه می کنه ...

من برای کلیپ صوتی همین کد رو تمام videoها رو تبدیل به audio می کنم برای دسته بندی ائودیو اما نشان نمی ده ...

اگه بفرمایید دقیقا چی کم داره کد من و برای هر پست تایپ کدوم رو تغییر بدم که نشون بده ممنون میشم ... متوجه نشدم هنوز

لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...