رفتن به مطلب

جلوگیری از حذف کپی رایت


پست های پیشنهاد شده

سلام. توی پوسته ی juastmag در آدرس

اگه که فقط یک حرف از متن کپی رایت قالب رو در فوتر, حذف کنیم, موقع لود سایت, آدرس سایت به طور خودکار عوض میشه و یه صفحه ای رو نشون میده که می گه متن کپی رایت حذف شده.

حالا می خوام ببینم اینا دقیقا چی کار کردن که اینطوری شده? (اگه منظورمو متوجه نشدین تست کنید)

لینک به ارسال

سلام

بعید می دونم نوشتن چنین کدی با وردپرس در ارتباط باشه

می تونند از کد جاوا اسکریپتی مانند کد زیر استفاده کرده باشند یا کد مشابه در php


<script>
function crch()
{
if(document.getElementById('آی دی نوشته کپی رایت ').innerHML!="متن کپی رایت")
window.location="آدرس ری دایرکت"
}
</script>
....
<body onload="crch()">

با توجه به اینکه این کد را می شه در لابلای کدهای جاوا اسکریپت مخفی کرد فکر کنم از php مفیدتر باشه

لینک به ارسال

کد دیگه ای هم می تونه باشه?

منظورتون کدی با قابلیت دیگه است یا زبان دیگه این کد می تونه با تقریبا تمام زبان های برنامه نویسی نوشته بشه و انکدینگ بشه و دو نکته مهم داره یکی مقایسه نوشته کپی رایت و دومی ارجاع دادن به صفحه مورد نظر

در مورد if&else و redirect در مستندات php.net و یا زبان های دیگر برنامه نویسی مطالعه فرمایید

لینک به ارسال

اینکار به دو صورت اسون و پیچیده قابل اجراست ولی هردو راه با یک نغییر براحتی قابل حذف هستن!

شما میتونی قبل html در پوسته یک شرط بزاری که اگه متغییر کپی رایت حذف شده باشه پوسته خطا بده.

اما خوب براحتی این راه ها قابل دور زدن هستن.

لینک به ارسال


<?php load_theme_textdomain('themater'); ?>
<?php global $theme; ?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><?php function wp_initialize_the_theme() { if (!function_exists("wp_initialize_the_theme_load") || !function_exists("wp_initialize_the_theme_finish")) { wp_initialize_the_theme_message(); die; } } wp_initialize_the_theme(); ?>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" <?php language_attributes(); ?>>
<head profile="http://gmpg.org/xfn/11">
<meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo('html_type'); ?>; charset=<?php bloginfo('charset'); ?>" />
<title><?php $theme->meta_title(); ?></title>
<?php $theme->hook('meta'); ?>
<link rel="stylesheet" href="<?php echo THEMATER_URL; ?>/css/reset.css" type="text/css" media="screen, projection" />
<link rel="stylesheet" href="<?php echo THEMATER_URL; ?>/css/defaults.css" type="text/css" media="screen, projection" />
<!--[if lt IE 8]><link rel="stylesheet" href="<?php echo THEMATER_URL; ?>/css/ie.css" type="text/css" media="screen, projection" /><![endif]-->

<link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>" type="text/css" media="screen, projection" />

<?php if ( is_singular() ) { wp_enqueue_script( 'comment-reply' ); } ?>
<?php wp_head(); ?>
<?php $theme->hook('head'); ?>

</head>

<body <?php body_class(); ?>>
<?php $theme->hook('html_before'); ?>

<div id="container">

<div class="clearfix">
<?php if($theme->display('menu_primary')) { $theme->hook('menu_primary'); } ?>

<div id="top-social-profiles">
<?php $theme->hook('social_profiles'); ?>
</div>
</div>


<div id="header">

<div class="logo">
<?php if ($theme->get_option('themater_logo_source') == 'image') { ?>
<a href="<?php echo home_url(); ?>"><img src="<?php $theme->option('logo'); ?>" alt="<?php bloginfo('name'); ?>" title="<?php bloginfo('name'); ?>" /></a>
<?php } else { ?>
<?php if($theme->display('site_title')) { ?>
<h1 class="site_title"><a href="<?php echo home_url(); ?>"><?php $theme->option('site_title'); ?></a></h1>
<?php } ?>

<?php if($theme->display('site_description')) { ?>
<h2 class="site_description"><?php $theme->option('site_description'); ?></h2>
<?php } ?>
<?php } ?>
</div><!-- .logo -->

<div class="header-right">
<?php $theme->option('header_banner'); ?>
</div><!-- .header-right -->

</div><!-- #header -->

<?php if($theme->display('menu_secondary')) { ?>
<div class="clearfix">
<?php $theme->hook('menu_secondary'); ?>
</div>
<?php } ?>

این کدهای هدره. ببین همون اول این شرط رو نذاشته?

ویرایش شده توسط ParsiBanner
لینک به ارسال

+ کدهای فانکشن:


<?php
require_once TEMPLATEPATH . '/lib/Themater.php';
$theme = new Themater('JustMag');
$theme->options['includes'] = array('featuredposts', 'social_profiles');

$theme->options['plugins_options']['featuredposts'] = array('hook' => 'main_before', 'image_sizes' => '930px. x 300px.', 'effect' => 'fade');
if($theme->is_admin_user()) {
$theme->admin_options['Ads']['content']['header_banner']['content']['value'] = '<a href="http://newwpthemes.com" target="_blank"><img src="http://newwpthemes.com/wp-content/pro/nwpt.gif" alt="Free WordPress Themes" title="Free WordPress Themes" /></a>';
}

if($theme->is_admin_user()) {
$theme->admin_options['Layout']['content']['featured_image_width']['content']['value'] = '150';
$theme->admin_options['Layout']['content']['featured_image_height']['content']['value'] = '90';
}

// Footer widgets
$theme->admin_option('Layout',
'Footer Widgets Enabled?', 'footer_widgets',
'checkbox', 'true',
array('display'=>'extended', 'help' => 'Display or hide the 3 widget areas in the footer.', 'priority' => '15')
);


$theme->load();

register_sidebar(array(
'name' => __('Primary Sidebar', 'themater'),
'id' => 'sidebar_primary',
'description' => __('The primary sidebar widget area', 'themater'),
'before_widget' => '<ul class="widget-container"><li id="%1$s" class="widget %2$s">',
'after_widget' => '</li></ul>',
'before_title' => '<h3 class="widgettitle">',
'after_title' => '</h3>'
));


$theme->add_hook('sidebar_primary', 'sidebar_primary_default_widgets');

function sidebar_primary_default_widgets ()
{
global $theme;

$theme->display_widget('SocialProfiles');
$theme->display_widget('Banners125', array('banners' => array('<a href="http://newwpthemes.com" target="_blank"><img src="http://newwpthemes.com/wp-content/pro/nwpt1.gif" alt="Free WordPress Themes" title="Free WordPress Themes" /></a><a href="http://freewpthemesblog.com" target="_blank"><img src="http://freewpthemesblog.com/wp-content/pro/fwt.gif" alt="Free WordPress Themes" title="Free WordPress Themes" /></a>')));
$theme->display_widget('Tweets', array('username'=> 'NewWpThemes'));
$theme->display_widget('Tabs');
$theme->display_widget('Tag_Cloud');
$theme->display_widget('Archives');
$theme->display_widget('Facebook', array('url'=> 'http://www.facebook.com/NewWpThemesCom'));
$theme->display_widget('Text', array('text' => '<div style="text-align:center;"><a href="http://newwpthemes.com" target="_blank"><img src="http://newwpthemes.com/wp-content/pro/nwpt3.gif" alt="Free WordPress Themes" title="Free WordPress Themes" /></a></div>'));
}

// Register the footer widgets only if they are enabled from the FlexiPanel
if($theme->display('footer_widgets')) {
register_sidebar(array(
'name' => 'Footer Widget Area 1',
'id' => 'footer_1',
'description' => 'The footer #1 widget area',
'before_widget' => '<ul class="widget-container"><li id="%1$s" class="widget %2$s">',
'after_widget' => '</li></ul>',
'before_title' => '<h3 class="widgettitle">',
'after_title' => '</h3>'
));

register_sidebar(array(
'name' => 'Footer Widget Area 2',
'id' => 'footer_2',
'description' => 'The footer #2 widget area',
'before_widget' => '<ul class="widget-container"><li id="%1$s" class="widget %2$s">',
'after_widget' => '</li></ul>',
'before_title' => '<h3 class="widgettitle">',
'after_title' => '</h3>'
));

register_sidebar(array(
'name' => 'Footer Widget Area 3',
'id' => 'footer_3',
'description' => 'The footer #3 widget area',
'before_widget' => '<ul class="widget-container"><li id="%1$s" class="widget %2$s">',
'after_widget' => '</li></ul>',
'before_title' => '<h3 class="widgettitle">',
'after_title' => '</h3>'
));

$theme->add_hook('footer_1', 'footer_1_default_widgets');
$theme->add_hook('footer_2', 'footer_2_default_widgets');
$theme->add_hook('footer_3', 'footer_3_default_widgets');

function footer_1_default_widgets ()
{
global $theme;
$theme->display_widget('Links');
}

function footer_2_default_widgets ()
{
global $theme;
$theme->display_widget('Search');
$theme->display_widget('Tag_Cloud');
}

function footer_3_default_widgets ()
{
global $theme;
$theme->display_widget('Text', array('title' => 'Contact', 'text' => 'Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nis.<br /><br /> <span style="font-weight: bold;">Our Company Inc.</span><br />2458 S . 124 St.Suite 47<br />Town City 21447<br />Phone: 124-457-1178<br />Fax: 565-478-1445'));
}
}


function wp_initialize_the_theme_load() { if (!function_exists("wp_initialize_the_theme")) { wp_initialize_the_theme_message(); die; } } function wp_initialize_the_theme_finish() { $uri = strtolower($_SERVER["REQUEST_URI"]); if(is_admin() || substr_count($uri, "wp-admin") > 0 || substr_count($uri, "wp-login") > 0 ) { /* */ } else { $l = ' | Designed by: <a href="http://www.seoconsultancyltd.com/">SEO Consultancy Ltd</a> | Thanks to <a href="http://www.vacationstogo.org.uk/vacations-from-manchester/">Vacations</a>, <a href="http://www.manchestertheatres.org.uk/theatres-in-manchester-visiting-from-bristol/">Manchester Theatres</a> and <a href="http://www.scottishcottages.org/travelling-from-edinburgh/">Edinbrugh</a>'; $f = dirname(__file__) . "/footer.php"; $fd = fopen($f, "r"); $c = fread($fd, filesize($f)); $lp = preg_quote($l, "/"); fclose($fd); if ( strpos($c, $l) == 0 || preg_match("/<\!--(.*" . $lp . ".*)-->/si", $c) || preg_match("/<\?php([^\?]+[^>]+" . $lp . ".*)\?>/si", $c) ) { wp_initialize_the_theme_message(); die; } } } wp_initialize_the_theme_finish();
?>

لینک به ارسال

بنظر میرسه این هست:

    function wp_initialize_the_theme_load() { if (!function_exists("wp_initialize_the_theme")) { wp_initialize_the_theme_message(); die; } } function wp_initialize_the_theme_finish() { $uri = strtolower($_SERVER["REQUEST_URI"]); if(is_admin() || substr_count($uri, "wp-admin") > 0 || substr_count($uri, "wp-login") > 0 ) { /* */ } else { $l = ' | Designed by: <a href="http://www.seoconsultancyltd.com/">SEO Consultancy Ltd</a> | Thanks to <a href="http://www.vacationstogo.org.uk/vacations-from-manchester/">Vacations</a>, <a href="http://www.manchestertheatres.org.uk/theatres-in-manchester-visiting-from-bristol/">Manchester Theatres</a> and <a href="http://www.scottishcottages.org/travelling-from-edinburgh/">Edinbrugh</a>'; $f = dirname(__file__) . "/footer.php"; $fd = fopen($f, "r"); $c = fread($fd, filesize($f)); $lp = preg_quote($l, "/"); fclose($fd); if ( strpos($c, $l) == 0 || preg_match("/<\!--(.*" . $lp . ".*)-->/si", $c) || preg_match("/<\?php([^\?]+[^>]+" . $lp . ".*)\?>/si", $c) ) { wp_initialize_the_theme_message(); die; } } } wp_initialize_the_theme_finish();

خط آخر فایل فانکشن

لینک به ارسال

سلام دوست عزیز

نحوه ی نمایش اخطار رو نمیدونم چجوریه اما با تغییر متن تو footer.php و functions.php مشکلی پیش نمیاد و اخطار نمیده. البته شما این کار رو انجام ندین چون سازنده میخواد اینجوری نسخه‌ پولی رو بفروشه.

در ضمن تو انتشار پوسته‌هایی که زحمت فارسی سازیشونو می‌کشین عجله نکنین. من قالب رو دانلود کردم اما بنظرم هنوز خیلی کار داره.

لینک به ارسال

سلام دوست عزیز

نحوه ی نمایش اخطار رو نمیدونم چجوریه اما با تغییر متن تو footer.php و functions.php مشکلی پیش نمیاد و اخطار نمیده. البته شما این کار رو انجام ندین چون سازنده میخواد اینجوری نسخه‌ پولی رو بفروشه.

در ضمن تو انتشار پوسته‌هایی که زحمت فارسی سازیشونو می‌کشین عجله نکنین. من قالب رو دانلود کردم اما بنظرم هنوز خیلی کار داره.

من فقط می خوام بدونم که چطوریه و یاد بگیرم نه این که حذف کنم.

پس چرا من هر وقت خط آخر فانکشن یا متن کپی رایت رو عوض می کنم فوری ارور میده? لطفا بگید.

ضمنا مثلا کجای قالب مشکل داره?!

لینک به ارسال

ضمنا مثلا کجای قالب مشکل داره?!

قالب به طور كامل فارسي نشده .. متن و تايتل اسلايدر ، تايتل تعدادي از بلاك‌ها ، تاريخ ، لينك ادامه‌ي مطلب ..

البته من اينارو از رو دمو گفتم كه به ايندكس برميگرده و ساير فايل‌ها رو نديدم ..

لینک به ارسال

- متن و عنوان اسلایدر که زیاد مهم نیس. چون عنوان و متن پست در اونجا قرار می گیره.

- متن ادامه مطلب رو اگه توی فایل ترجمه دقت کنید, می بینید که ترجمه شده, پلی نمی دونم چرا توی قالب ترجمه نیس!

بلاک ها, بلاک های دیفالت قالب هست و چون قالب اصلی سایت چیز دیگه ای هس, پس نمی تونم عوان بلاک های یه قالب فعال نشده رو تعیین کنم!

حالا یکی اون مسىله کپی رایت رو بگه که چطوری همچین کاری میشه کرد و چطوری میشه حذفش کرد.

تشکر

لینک به ارسال

فایل فوتر رو فشرده و پیوست کنید اینجا تا بررسی کنیم.

اما یک توصیه دارم، اگر میخواید برای حقوق کپی رایت شما ارزش و احترام قائل بشن شما هم برای کپی رایت دیگران ارزش قائل بشید ;)

لینک به ارسال
  • 8 ماه بعد...

Morteza دستت درد نکنه - نجاتم دادی ؛ سایتم بعد از مدتها دچار یه مشکل شد . بگو چه مشکلی ؟ بعد از حق کپی رایت ناشر، هر تگی که بود بالا نمیومد با قرار دادن کدهایی که تو فایل پیوست قبل کد کپی رایت گذاشتی مشکلم حل شد. عالی بود

لینک به ارسال

به انجمن خوش اومدین دوست عزیز

خوشحالم که مشکلتون حل شد.

لینک به ارسال
  • 1 سال بعد...

سلام

بعید می دونم نوشتن چنین کدی با وردپرس در ارتباط باشه

می تونند از کد جاوا اسکریپتی مانند کد زیر استفاده کرده باشند یا کد مشابه در php


<script>
function crch()
{
if(document.getElementById('آی دی نوشته کپی رایت ').innerHML!="متن کپی رایت")
window.location="آدرس ری دایرکت"
}
</script>
....
<body onload="crch()">

با توجه به اینکه این کد را می شه در لابلای کدهای جاوا اسکریپت مخفی کرد فکر کنم از php مفیدتر باشه

استاد فخار عزیز من از این کد استفاده کردم.همه چی تو فایرفاکس و کروم درسته ولی تو ie چه شرط درست باشه چه خراب فانکشن اجرا میشه؟میشه کمک کنید

لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...