جستجو در انجمن

در حال نمایش نتایج برای برچسب های 'پروفايل'.

 • جستجو بر اساس برچسب

  برچسب ها را با , از یکدیگر جدا نمایید.
 • جستجو بر اساس نویسنده

نوع محتوا


انجمن پشتیبانی وردپرس

 • بخش وردپرس
  • وردپرس
  • افزونه ها
  • پوسته ها
  • فروشگاه سازها
 • بازارچه
  • بخش خرید و فروش
  • بازار کار
 • دیگر
  • بخش برنامه نویسی
  • بحث آزاد
 • بایگانی
  • بایگانی

پیدا شد 1 نتیجه

 1. سلام فيلدهاي شخصي درست كردم براي پروفايل ولي متاسفانه آپديت و ذخيره نمي‌شن. چيكار كنم؟ اين هم كد: function extra_profile_fields( $user ) { ?> <!-- <h3><?php _e('Extra Profile Fields', 'frontendprofile'); ?></h3> --> <table class="form-table"> <tr> <th><label for="telephone"><?php _e('شماره ثبت','missanTemp'); ?></label></th> <td> <input type="text" name="register" id="register" value="<?php echo esc_attr( get_the_author_meta( 'register', $user->ID ) ); ?>" class="regular-text" /><br /> <span class="description"><?php _e('شماره ثبت شركت.','missanTemp'); ?></span> </td> </tr> <tr> <th><label for="telephone"><?php _e('سال تاسيس','missanTemp'); ?></label></th> <td> <input type="text" name="start" id="start" value="<?php echo esc_attr( get_the_author_meta( 'start', $user->ID ) ); ?>" class="regular-text" /><br /> <span class="description"><?php _e('سال تاسيس شركت.','missanTemp'); ?></span> </td> </tr> <tr> <th><label for="telephone1"><?php _e('تلفن تماس','missanTemp'); ?></label></th> <td> <input type="text" name="telephone1" id="telephone1" value="<?php echo esc_attr( get_the_author_meta( 'telephone1', $user->ID ) ); ?>" class="regular-text" /><br /> <span class="description"><?php _e('خواهشمند است تلفن تماس با پيش‌شماره خود را وارد نماييد.','missanTemp'); ?></span> </td> </tr> <tr> <th><label for="telephone2"><?php _e('تلفن تماس','missanTemp'); ?></label></th> <td> <input type="text" name="telephone2" id="telephone2" value="<?php echo esc_attr( get_the_author_meta( 'telephone2', $user->ID ) ); ?>" class="regular-text" /><br /> <span class="description"><?php _e('خواهشمند است تلفن تماس با پيش‌شماره خود را وارد نماييد.','missanTemp'); ?></span> </td> </tr> <tr> <th><label for="telephone3"><?php _e('تلفن تماس','missanTemp'); ?></label></th> <td> <input type="text" name="telephone3" id="telephone3" value="<?php echo esc_attr( get_the_author_meta( 'telephone1', $user->ID ) ); ?>" class="regular-text" /><br /> <span class="description"><?php _e('خواهشمند است تلفن تماس با پيش‌شماره خود را وارد نماييد.','missanTemp'); ?></span> </td> </tr> <tr> <th><label for="fax"><?php _e('فكس','missanTemp'); ?></label></th> <td> <input type="text" name="fax" id="fax" value="<?php echo esc_attr( get_the_author_meta( 'telephone1', $user->ID ) ); ?>" class="regular-text" /><br /> <span class="description"><?php _e('خواهشمند است تلفن تماس با پيش‌شماره خود را وارد نماييد.','missanTemp'); ?></span> </td> </tr> <tr> <th><label for="city"><?php _e('استان','missanTemp'); ?></label></th> <td> <select name="ostan" class="mid2" id="ostan" style="width:150px;"> <option value="US" <?php selected('EAZ', $userdata->ostan);?>><?php _e('آذربايجان شرقي','missanTemp'); ?></option> <option value="ES" <?php selected('WAZ', $userdata->ostan);?>><?php _e('آذربايجان غربي','missanTemp'); ?></option> <option value="FR" <?php selected('ARD', $userdata->ostan);?>><?php _e('اردبيل','missanTemp'); ?></option> <option value="FR" <?php selected('KRD', $userdata->ostan);?>><?php _e('كردستان','missanTemp'); ?></option> <option value="FR" <?php selected('HMD', $userdata->ostan);?>><?php _e('همدان','missanTemp'); ?></option> <option value="FR" <?php selected('ZNJ', $userdata->ostan);?>><?php _e('زنجان','missanTemp'); ?></option> <option value="FR" <?php selected('QZV', $userdata->ostan);?>><?php _e('قزوين','missanTemp'); ?></option> <option value="FR" <?php selected('ALB', $userdata->ostan);?>><?php _e('البرز','missanTemp'); ?></option> <option value="FR" <?php selected('THR', $userdata->ostan);?>><?php _e('تهران','missanTemp'); ?></option> <option value="FR" <?php selected('GLN', $userdata->ostan);?>><?php _e('گيلان','missanTemp'); ?></option> <option value="FR" <?php selected('MZN', $userdata->ostan);?>><?php _e('مازندران','missanTemp'); ?></option> <option value="FR" <?php selected('GLS', $userdata->ostan);?>><?php _e('گلستان','missanTemp'); ?></option> <option value="FR" <?php selected('SMN', $userdata->ostan);?>><?php _e('سمنان','missanTemp'); ?></option> <option value="FR" <?php selected('NKH', $userdata->ostan);?>><?php _e('خراسان شمالي','missanTemp'); ?></option> <option value="FR" <?php selected('CKH', $userdata->ostan);?>><?php _e('خراسان رضوي','missanTemp'); ?></option> <option value="FR" <?php selected('SKH', $userdata->ostan);?>><?php _e('خراسان جنوبي','missanTemp'); ?></option> <option value="FR" <?php selected('QOM', $userdata->ostan);?>><?php _e('قم','missanTemp'); ?></option> <option value="FR" <?php selected('MRK', $userdata->ostan);?>><?php _e('مركزي','missanTemp'); ?></option> <option value="FR" <?php selected('YZD', $userdata->ostan);?>><?php _e('يزد','missanTemp'); ?></option> <option value="FR" <?php selected('KMS', $userdata->ostan);?>><?php _e('كرمانشاه','missanTemp'); ?></option> <option value="FR" <?php selected('ILM', $userdata->ostan);?>><?php _e('ايلام','missanTemp'); ?></option> <option value="FR" <?php selected('KHZ', $userdata->ostan);?>><?php _e('خوزستان','missanTemp'); ?></option> <option value="FR" <?php selected('ISP', $userdata->ostan);?>><?php _e('اصفهان','missanTemp'); ?></option> <option value="FR" <?php selected('FRS', $userdata->ostan);?>><?php _e('فارس','missanTemp'); ?></option> <option value="FR" <?php selected('SIB', $userdata->ostan);?>><?php _e('سيستان و بلوچستان','missanTemp'); ?></option> <option value="FR" <?php selected('KRM', $userdata->ostan);?>><?php _e('كرمان','missanTemp'); ?></option> <option value="FR" <?php selected('BSH', $userdata->ostan);?>><?php _e('بوشهر','missanTemp'); ?></option> <option value="FR" <?php selected('HMZ', $userdata->ostan);?>><?php _e('هرمزگان','missanTemp'); ?></option> <option value="FR" <?php selected('LRS', $userdata->ostan);?>><?php _e('لرستان','missanTemp'); ?></option> <option value="FR" <?php selected('KBA', $userdata->ostan);?>><?php _e('كهگيلويه و بوير احمد','missanTemp'); ?></option> <option value="FR" <?php selected('CMB', $userdata->ostan);?>><?php _e('چهارمحال و بختياري','missanTemp'); ?></option> </select><br /> <span class="description"><?php _e('استان خود را گزينش نماييد','missanTemp'); ?></span> </td> </tr> <tr> <th><label for="city"><?php _e('شهر','missanTemp'); ?></label></th> <td> <input type="text" name="city" id="city" value="<?php echo esc_attr( get_the_author_meta( 'city', $user->ID ) ); ?>" class="regular-text" /><br /> <span class="description"><?php _e('شهر خود را بنويسيد','missanTemp'); ?></span> </td> </tr> <tr> <th><label for="address"><?php _e('نشاني','missanTemp'); ?></label></th> <td> <input type="text" name="address" id="address" value="<?php echo esc_attr( get_the_author_meta( 'address', $user->ID ) ); ?>" class="regular-text" /><br /> <span class="description"><?php _e('نشاني پستي خود را كامل بنويسيد','missanTemp'); ?></span> </td> </tr> <tr> <th><label for="address"><?php _e('كد پستي','missanTemp'); ?></label></th> <td> <input type="text" name="address" id="address" value="<?php echo esc_attr( get_the_author_meta( 'address', $user->ID ) ); ?>" class="regular-text" /><br /> <span class="description"><?php _e('كد پستي را بنويسيد','missanTemp'); ?></span> </td> </tr> </table> <?php } // Function body ends // Adding actions to show and edit the field add_action( 'show_user_profile', 'extra_profile_fields', 10 ); add_action( 'edit_user_profile', 'extra_profile_fields', 10 ); function save_extra_profile_fields( $user_id ) { if ( !current_user_can( 'edit_user', $user_id ) ) return false; /* Edit the following lines according to your set fields */ update_usermeta( $user_id, 'city', $_POST['register'] ); update_usermeta( $user_id, 'city', $_POST['start'] ); update_usermeta( $user_id, 'city', $_POST['telephone1'] ); update_usermeta( $user_id, 'city', $_POST['telephone2'] ); update_usermeta( $user_id, 'city', $_POST['telephone3'] ); update_usermeta( $user_id, 'city', $_POST['fax'] ); update_usermeta( $user_id, 'city', $_POST['ostan'] ); update_usermeta( $user_id, 'city', $_POST['city'] ); update_usermeta( $user_id, 'city', $_POST['address'] ); } add_action( 'personal_options_update', 'save_extra_profile_fields' ); add_action( 'edit_user_profile_update', 'save_extra_profile_fields' ); ممنون براي راهنمايي