مقالات و آموزش‌ها

همه چیز در مورد پرمیشن ها (جلسه دوم)

در جلسه قبل با مفاهیم کلی و نحوه تفسیر یک مجوز در روی هاست آشنا شدیم (اینجا بخوانید) در ادامه می خواهیم بدانیم که...
مرتضی گرانسایه ۲۱ بهمن ۱۳۹۳
مقالات و آموزش‌ها

همه چیز در مورد پرمیشن ها (جلسه اول)

یک وبسایت از فایل ها و فولدرهای متعددی تشکیل شده که هرکدام خاصیتی برای خود دارند و حفظ امنیت سایت ها در گرو حفظ امنیت...
مرتضی گرانسایه ۲۱ بهمن ۱۳۹۳
مقالات و آموزش‌ها