دسته: مقالات و آموزش‌ها

همه چیز در مورد پرمیشن ها (جلسه اول)

یک وبسایت از فایل ها و فولدرهای متعددی تشکیل شده که هرکدام خاصیتی برای خود دارند و حفظ امنیت سایت ها در گرو حف...

مرتضی گرانسایه ۲۱ بهمن ۱۳۹۳