روز: فروردین ۲۲, ۱۳۹۴

معرفی افزونه WP-Parsi Permalink Translator

آدرسهای صفحات یا URL یکی از مشخصه‌های اصلی هر وبسایتی است، در URLهای فارسی آدرس به صورت یونیکد (یا کدگذاری هگز...

پارسا کافی ۲۲ فروردین ۱۳۹۴