برگزاری اولین ماراتن برنامه‌نویسی گردشگری در شیراز

هاکا‌تریپ ماراتون برنامه نویسی است که شرکت کنندگان در آن به صورت تیمی شرکت می‌کنند، این رویداد طی سه روز برگزار می شود، تیم‌های شرکت کننده رویداد باید ۳ الی ۵ نفره باشند.
اولین رویداد هاکاتریپ شیراز در حوزه گردشگری در روزهای ۱۱ الی ۱۳ خرداد ۱۳۹۵ برگزار خواهد شد. در این سه روز تیم‌ها با هدف تولید سرویس‌های آنلاین و موبایلی حوزه گردشگری با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

۰۲:۵۸ ۱۳۹۵/۰۳/۰۶