آشنایی با نوع پست سفارشی وردپرس

وردپرس دارای نوع پستهای پیشفرضی هست که برای مطالب (Post)، برگه‌های ثابت (Page)، پیوستها (Attachment)، مطالب بازبینی (Revision)، فهرستها (Nav Menu) استفاده می‌شود. اما اگر بخواهیم نوع خاصی که کاربرد خاصی دارد برای نمونه رویدادها، پادکست یا هر مطلبی که محتوای به خصوصی دارد ایجاد کنیم راه حل چیست؟

۲۰:۱۲ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹